Також пам'ятаємо: якщо на один і той же період припадає дві підстави виключення із розрахункового...

read more